anthonie gradus zewuster easter wind hates no guruz
~/mail   ~/logs ~/home 17 januari z

Zomaar wat tekst hier om die saaie Lorem Ipsum te vervangen met iets dat meer raakvlakken vertoont met het te verwachten taal- en daarmee letter, woord en zinsgebruik.

We beginnen klein. Klein en simpel. Makkelijke woordjes, eenvoudige zinnetjes. Of laat ik zeggen, we verwalteren de ronkende volzin die, uitgestrekt over meerdere regels, de lezer mee moet slepen op het vehikel van zijn eigen begeestering. Die volzin, die ronkende volzin, daarop laten we de verwaltering los tot we een welhaast atomair aandoende frase tot stand hebben gebracht. En meer dan dat; Een frase die wel klinkt maar geen geluid voortbrengt.

Die frase sleept dan ook niet mee. Het brengt stilstand. En stilstand brengt rust. Stilstand brengt leegte. Leegte tot leeg.

Tot punt.

Tot.

.

© Copyright 2013 Anthonie Gradus Zewuster ~ valid html ~ valid css too ~